Uitslag van de enquête onder Boeddhisten online

(Boeddhisme Hyve en Boeddhisme Pagina)

Katinka Hesselink, Mei 2008

In totaal deden 30 mensen mee. 12 mannen (41,4%), 17 vrouwen (58,6%).

De leeftijdsverdeling van de deelnemers was als volgt:

Aantal

Percentage

0 tot 19 jaar oud

1

3,4

20 tot 29 jaar oud

7

24,1

30-39 jaar oud

7

24,1

40-49 jaar oud

9

31,0

50-59 jaar oud

4

13,8

60-69 jaar oud

1

3,4

Totaal

29

100,0

Niet beantwoord

1

Totaal

30

Deelnemers hebben de volgende opleiding achter de rug.

Aantal

Percentage

VMBO / Mavo / LBO

3

10,0

MBO

5

16,7

Havo

4

13,3

HBO

13

43,3

Universiteit

5

16,7

Totaal

30

100,0

Religieuze opvoeding

Een kleine meerderheid (53,3%, 16) is religieus (of min of meer religieus) opgevoed.

Religieuze identiteit

Op de vraag naar de religieuze identiteit antwoordde 93,3% (28/30) dat ze zich thuis voelden bij het label 'Boeddhist'. 20% (6) noemde zich Christen. 26,7% (8) noemden zich spiritueel en slechts twee (6,7%) noemden zichzelf new age.

Slechts 7 (23,3%) gelooft totaal niet in Reïncarnatie. 5 (16,7%) geloofde min of meer in reïncarnatie en de helft (15) geloofde wel in reïncarnatie.

Boeddhistische Praktijk

Een derde van de deelnemers (10) mediteert dagelijks. 16,7% (5) mediteren een paar keer per week. Zes (20%) mediteert zo af en toe en 9 (30%) mediteert nooit.

De meeste 'Boeddhisten' uit deze groep heeft geen toevlucht genomen. Slechts 30% (7) heeft dat wel gedaan. Een derde wist niet wat toevlucht nemen was. Dit is een opvallende uitkomst, omdat in de meeste Boeddhistische landen toevlucht nemen net zo zeer bij het Boeddhisme hoort als de doop bij het Christendom.

De meeste mensen gingen niet of nauwelijks naar Boeddhistische bijeenkomsten. 53,3% gaat helemaal nooit naar Boeddhistische bijeenkomsten.30% gaat een paar keer per jaar.

Wel is het zo dat wie naar Boeddhistische bijeenkomsten gaat, vaker toevlucht heeft genomen en ook vaker mediteert - en andersom.

Opvallend was dat mensen die op deze manier actief met Boeddhisme bezig waren niet vaker in reïncarnatie geloofden.

Spirituele en Boeddhistische leraren

Ik heb gevraagd naar zowel Boeddhistische als meer algemene spirituele leraren. Hieruit kwam niet onverwacht dat de Boeddhistische leraren het populairst waren. Er waren twee uitbijters. Jezus Christus was populair als spirituele leraar. Daarnaast was Jiddu Krishnamurti populair, misschien omdat de mensen die de enquête ingevuld hebben vaker met mijn website bekend waren. Er is ook wel enige affiniteit tussen Jiddu Krishnamurti en het Boeddhisme.

Dalai Lama

70%

21

Gautama Boeddha

40%

12

Thich Nhat Hanh

30%

9

Jezus Christus

23,3%

7

Jiddu Krishnamurti

16,7%

5

Sogyal Rinpoche

16,7%

5

Shunryu Suzuki (niet in de enquête opgenomen, maar wel door een aantal mensen genoemd)

10%

3

Populaire spirituele onderwerpen

De mensen die aan deze enquête mee deden waren geïnteresseerd in (Ik laat hier alle onderwerpen met meer dan 5 geintesseerden zien).

Alternatieve geneeswijzen

50%

15

Astrologie

66,7%

20

Verlossing

53,3%

16

Healing

53,3%

16

Reïncarnatie

46,7%

14

Bhagavad Gita

43,3%

13

India

40,0%

12

Tarot

40,0%

12

Hemel/Hel

36,7%

11

Yoga

36,7%

11

Bijbel

30,0%

9

Vegetarisme

30,0%

9

Karma

26,7%

8

Reiki

26,7%

8

Nieuwe Tijdskinderen

23,3%

7

Tibet

20,0%

6