We zijn wat we denken.
Wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten.
Met ons denken scheppen we de wereld.
Hem die spreekt of handelt met een onzuivere geest
volgen de moeilijkheden op de voet,
zoals de wielen de os voor de wagen.

We zijn wat we denken.
Wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten.
Met ons denken scheppen we de wereld.
Hem die spreekt of handelt met een zuivere geest,
volgt het geluk op de voet,
onlosmakelijk als zijn schaduw.

Hoe kan een geest vol zorg en onrust de weg begrijpen?

Je eigen onbewaakte gedachten kunnen je meer schade berokkenen
dan je ergste vijand.

Maar als je ze beheerst, kan niemand - zelfs je vader of moeder -
je zo behulpzaam zijn. 


(Uit de Dhammapada, in de vertaling van Thomas Byrom.
Nederlandse vertaling van het boekje "De leringen van Boeddha", samengesteld door Jack Kornfield, uitgegeven in Nederland door Altamira-Becht, 2000, blz. 4,5)