De Bodhisattva

Mahayana-boeddhisten geloven in bodhisattva’s of het ‘ verlichte wezen’. Het woord bodhisattva heeft een algemene en een meer specifieke betekenis. Meestal wordt bedoeld iemand die verlicht zal gaan worden, een Boeddha in spe, dankzij de goede daden die hij of zij in dit of een vorig leven heeft verricht. De term wordt eveneens gebruikt voor diegenen die verlicht kunnen worden en die alle wezens willen helpen om het nirwana te bereiken, ten koste van wat dan ook. De Mahayana -boeddhisten (Tibetaans en Zen bijv.) vinden deze houding veel minder egoÔstisch dan de persoonlijke zoektocht van de archat naar het nirwana. Als de bodhisattva’s gewijd worden, dienen ze de zes perfecties na te leven (ze moeten vrijgevig, deugdzaam, geduldig, energiek, meditatief en wijs zijn).

Een derde betekenis is die van hemelse Bodhisattvas die worden beschouwd als transcendente wezens. Deze Bodhisattvas kunnen allerlei vormen aannemen en helpen op weg naar de verlichting, ze worden door de gelovigen geŽerd.


De Bodhisattva legt de Bodhisattva gelofte af, zie hieronder. Om deze goed uit te kunnen voeren moet hij 6 deugden ontwikkelen: de paramita's. Mahayana Boeddhisten zien vaak stadia in het pad van de Bodhisattva, bijvoorbeeld de tien stadia die in de Dhasabhumika worden gegeven. 

Bodhisattva Eed


Het Mahayana Boeddhisme kent de Universele Bodhisattva Geloften, of Gewone Geloften, die door alle wezens kunnen uitgesproken worden als voornemen het bodhisattva-schap te verwezenlijken.

Ze zijn universeel omdat ze op alle wezens van toepassing zijn:

Hier volgen nog een aantal versies.


De vier geloften van de Bodhisattva: ""SHIGUSEIGAN"


De 4 grote geloften (pranidhana)

Ik zweer alle levende wezens te behoeden.
Ik zweer alle gehechtheid weg te nemen.
Ik zweer alle Dharma onderricht te leren.
Ik zweer de sublieme Boeddha weg te verwerkelijken.

Platform 143; Encyclopedia 275


Bodhisattva Gelofte

Levensvormen ongeteld, ik zweer hen te behoeden.
Wensen onverzadigbaar, ik zweer hen te bedaren.
Bronnewerking onbegrensd, ik zweer hem te bevatten.
Eenheidswegen eindeloos, ik zweer hen te begaan.http://www.prajna.nl/teksten/onderricht/soetras/gelofte.htm

De eed van bijvoorbeeld Bodhisattva Guan Yin is groot: “ Ik zal pas volledig verlicht worden als alle bewuste wezens ook verlost zijn (dus allemaal in de staat van Nirvana) ”. Hoewel dit een eindeloze taak lijkt is geduld een belangrijk kenmerk van alle Bodhisattva’s.


De lange geschiedenis van toewijding aan Kuan Yin voorziet inzicht in het karakter en het voorbeeld van deze Lichtdrager, die niet alleen haar leven opzij zette voor haar vrienden, maar het steeds weer opzij zette als bemiddelaar en lastdrager. Door de eeuwen heen heeft Kuan Yin het grote ideaal van Mahayana Boeddhisme verkort in haar rol als bodhisattva (Chinees p u-sa) - letterlijk een wezen van bodhi, of verlichting, die voorbestemd is een Boeddha te worden, maar waaraan het vredige van Nirvana voorafgegaan is met de eed de kinderen van de wereld te reden.


De Hellekoningen

In de boeddhistische hel boeten de overledenen voor hun misdaden onder helse pijnen. Volgens boeddhistische traditie is het verblijf in de hel maar tijdelijk, alvorens de geest weer een nieuwe incarntie tegemoet gaat. Er bestaan volgens de boeddhistische traditie een tiental Hellekoningen. De heerser van de hel is Yanluo (of Yanwang). Hij wordt geassisteerd door allerlei demonen die de helbewoners pijnigen. De bodhisattva Dizang helpt de slachtoffers om de tijd in de hel te bekorten.


KUAN YIN, boeddhistische bodhisattva van het grote mededogen. (500 v.n.j.)

“Ik legde de eed af en hield mijn woord. Ik bereikte verlichting maar ik ging niet over naar de eeuwige gelukzaligheid. Mijn menselijk lichaam gaf mij dieper inzicht in de pijn die anderen lijden.Vanwege mijn diepe gevoelens, vanwege mijn begrip voor ellende en leed; vanwege mijn besluit word ik de Medelevende genoemd: Kuan Yin - Zij die de huilende wereld hoort !”

Zie ook H.P. Blavatsky over Quan Yin; Boeken van Thich Nhat Hanh en Boeken van de Dalai Lama