Beleid Katinka Hesselink.net

H.P. Blavatsky (een van de stichters van de Theosofische Vereniging) schrijft (C.W. III, p. 224-226, July 1881):

De Theosophist heeft gemeen met veel bladen dat we onze lezers er in elk nummer aan herinneren dat de 'redactie niet verantwoordelijk is voor de meningen die door schrijvers worden geuit', aangezien we het met sommigen niet eens zijn. Dat is alles wat we kunnen doen.

... Wie, vragen wij, in het zicht van die fantastische en onverwachte ontdekkingen van onze grote natuur- en scheikundigen, zou de lijn tussen het mogelijke en het onmogelijke durven trekken?

... Wij zijn ons bewust van de waarheid dat elk pad uiteindelijk kan leiden naar de snelweg, zoals elke rivier de oceaan kan bereiken. Om die reden weigeren we nooit een bijdrage alleen omdat we niet geloven in het onderwerp of omdat we het niet eens zijn met de conclusies van de schrijver. Contrast alleen kan ons helpen dingen op hun juiste waarde te schatten. Slechts als een rechter aantekeningen vergelijkt en beide kanten van het verhaal hoort kan hij tot een juist oordeel komen.

Theosofie omvat uiteindelijk alles. Volgelingen van andere tradities zullen het hier nooit mee eens zijn. Om die reden is informatie uit afzonderlijke tradities op deze site per traditie gegroepeerd. Op die manier kan een Boeddhist zich richten op uitsluitend de informatie in 'een boeddha hoekje' zonder geconfronteerd te worden met informatie uit andere tradities. Hoewel de redactie door een theosofische bril kijkt, probeert ze toch ieder voor zichzelf te laten spreken. Om die reden bestaat deze site voornamelijk uit citaten en artikelen van andere schrijvers dan Katinka Hesselink. Daarbij is niet gekeken of de redactie het met de inhoud eens is, maar of de inhoud interessant is en iets toe voegt aan het begrip. In andere woorden: artikelen worden opgenomen als ze origineel, goed geschreven en helpend zijn. De enige beperking hierbij is dat artikelen voor zover praktisch van aard, geacht worden niet ethisch neutraal te zijn. In andere woorden: religie wordt geacht richting te geven aan het leven en daarbij hoort dat ieder probeert zo goed mogelijk te leven. Dat verschillende mensen verschillende maatstaven hebben voor wat juist leven in houdt, vindt zijn weerslag op deze site.

In andere woorden: deze site probeert de drie doeleinden van de Theosofische Beweging toe te passen:

  1. Het vormen van een kern van de Broederschap de mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
  2. Het bestuderen van godsdiensten, filosofieën, en wetenschappen.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der natuur en de vermogens die in de mens sluimeren.