Uit de archieven van de Theosofie-groep, een e-mailgroep met theosofie als onderwerp.

From: ma
Date: Sat Dec 30, 2000 10:47am
Subject: Meesters van wijsheid

Hallo mede-leden, dank voor jullie reactie op mijn verzen. Allemaal nog een gelukkig nieuwjaar gewenst. Nu weer het echte werk:

Hoe zien jullie de plaats van de meesters? In de zomerschool in juli hield Paul Zwolle weer eens een dia-lezing over de brieven. Zelf heb ik veel aan de brieven gehad. Alleen weet ik nog steeds niet hoe ik deze mensen moet plaatsen. Zijn of waren zij mensen van vlees-en bloed, die echt in die tijd leefden en zijn gestorven?? Leven zij misschien nog steeds?? Zijn het Dhyan Cohans of Bodisattvas?? Ongetwijfeld weten jullie hier alles van. Wendelien.


From: Fam. Van 't Sand
Date: Sat Dec 30, 2000 5:50pm
Subject: Re: Meesters van wijsheid

Hallo Wendelien en mede-leden.

Over de Meesters zei Blavatsky in 'De sleutel tot de theosofie' : " Zij zijn onze leraren en het zijn levende mensen, geboren net als wij en voorbestemd om te sterven". Jacob Slavenburg zegt: "In het kort komt het hierop neer: bepaalde mensen zijn verder gevorderd in de verwezenlijking van de goddelijke natuur dan anderen. Niet alle mensen verkeren in hetzelfde bewustzijnnstadium, al maken ze deel van dezelfde ronde uit. Onder de zeer ver gevorderden zijn enkelen die verder zijn dan de hoogst ontwikkelde mensen in de 'gewone' maatschappij. Dat zijn de adepten, de meesters, de mahatma's. Zij beheren en beschermen de aloude heilige kennis. Het schijnt dat ze daardoor moeilijk 'vrij in de wereld' kunnen wonen, maar in afzondering leven, bv in Tibet. Samen vormen ze een broederschap, waarvan ieder lid de anderen kent en op een telepathische manier met hen kan communiceren. In wezen zijn de meesters dus voorlopers en beschikken over gaven waar 'morgen' de gehele mensheid over zal beschikken. Dus wanneer de mens de volgende rond (cyclus) is ingegaan. "

Ik hoop, dat je hier wat verder mee komt.

Succes in je zoektocht.

Mart van 't Sand


From: Katinka Hesselink
Date: Sun Dec 31, 2000 4:27pm
Subject: Re: Meesters van wijsheid

Hoi Wendelien,

Interessant onderwerp heb je aangesneden. Ik zie de Mahatmas als echte wezens die waarschijnlijk zelfs niet (!) in Tibet leefden. Als je engels kunt verwijs ik door naar K. Paul Johnson's boek "The Masters behind the Myth" (Hoop dat ik de titel goed heb). Verder ben ik het wel eens met de omschrijving van Jacob Slavenburg die al eerder geciteerd werd.

Belangrijkste conclusie uit de boeken van Johnson zijn voor mij:

1) De Mahatmas waren politiek actief om een zo vreedzame Indiase maatschappij mogelijk te scheppen waarin tolerantie t.o.v. verschillende geloven was.

2) Er waren relatief veel mensen met een Sikh achtergrond.

3) de meesten waren getrouwd, met kinderen.

4) de broederschap was meer een netwerk dan een hierarchie.

Verder denk ik dat de Mahatmas die HPB Morya en Koot Hoomi noemde (vermoedelijk pseudonymen, dit blijkt ook wel uit de Mahatma brieven zelf), allang dood zijn. Sterker nog: als Johnson de personen gevonden heeft die achter de brieven zaten (lijkt mij waarschijnlijk), dan zijn ze nog voor HPB zelf naar de andere wereld gegaan. Natuurlijk is het niet uit te sluiten dat ze van daaruit nog steeds de mensheid helpen, of dat ze al weer in een nieuw lichaam geincarneerd zijn.

groetjes,

Katinka Hesselink