Uit de archieven van de Theosofie-groep, een e-mailgroep met theosofie als onderwerp.

From: ma
Date: Sun Dec 31, 2000
Subject: re Katinka/Kees

Mark, dank voor je uitleg van de Meesters.

Kees en Katinka, heb jullie vraaggesprek met belangstelling gevolgd. Ik was blij met de aandacht voor het bijbelse aspect. Volgens mij moeten wij het nieuwe testament proberen te zien zonder hetgeen de mensheid eraan bedorven heeft.

Er is zoveel wijsheid in te vinden, zo ook in de Veda-geschriften, m.n. de Upani-schaden. Wij vinden jullie van het volgende citaat uit de Kena-upanischad:

.>"De onderzoeker vroeg: Wat heeft mijn geest op jacht doen gaan? Wat heeft mijn leven doen beginnen? Wat beweegt mijn tong? Welke God heeft mij oor en oog geopend?

>"Dat wat de tong doet spreken, doch geen tong nodig heeft om zich uit te drukken, dat alleen is Brahman; niet wat de wereld in beroering brengt.

>"Dat wat de geest doet denken, doch geen geest nodig heeft om te denken, dat alleen is Brahman, niet wat de wereld in beroering brengt.

>Dat wat het oog doet zien, doch geen oog nodig heeft om te zien, dat alleen is Brahman; niet wat de wereld in beroering brengt.

>Dat wat het oor doet horen, doch geen oor nodig heeft om te horen, dat alleen is Brahman; niet wat de wereld in beroering brengt.

>Dat wat het leven doet leven, doch geen leven nodig heeft om te leven, dat alleen is Brahman; niet wat de wereld in beroering brengt."

Wendelien.


From: Katinka Hesselink
Date: Sun Dec 31, 2000
Subject: Re: Re: Re: cloneren, incarneren & over demonen en elohim

Hoi Kees,

Het blijft een moeilijke discussie. Je hebt gelijk dat we verschillende woorden gebruiken. Ik zal proberen me aan jou woordgebruik aan te passen, hoewel ik het dan nog gewoon oneens met je ben op een aantal punten. Zie onder:

> Van: "Kees Kromme"
> c@ Ik bemerk, dat we het begrip "geest" heel anders interpreteren. In mijn
> visie maakt bijv. het feit dat de mens een geest is of heeft, juist het
> onderscheid uit met bijvoorbeeld de dieren. Misschien heb ik het ook al
> eerder geschreven.
> Ik zal eens een rijtje opnoemen, wat veraanschouwelijken kan wat ik in
> ieder geval als geest bedoel, om misverstanden te verkleinen.
> Mineralen, stenen, zijn dood in deze wereld. Na onze dood ons menselijk lijk ook.

Ben ik het dus al niet mee eens. Voor mij is er wel degelijk bewustzijn in mineralen. Weliswaar ander bewustzijn dan in ons, maar wel bewustzijn. We kunnen het alleen niet waarnemen (hoewel ik soms de indruk heb dat ik zelf dat wel kan: ooit door een steen "geroepen"?)

> Planten, zijn wel opgebouwd uit dezelfde stoffen als boven aangegeven,
> maar zijn ook levend (behalve weer het plantenlijk).
> Dieren hebben ook mineralen in zich zoals boven bij de stenen, maar ook
> leven in zich zoals de planten, maar ook nog een gevoelsleven, ziel,
> begeerteleven, een vorm van bewustzijn, astraallichaam. Het dierenlijk
> valt weer uiteen in mineralen etc.

Dit is heel logisch allemaal. Ik ben met je eens dat in de rij: mineraal, plant, (zoog)dier, mens er een opklimmend niveau van bewustzijn is.

> Mensen hebben/zijn alles wat dieren ook hebben of zijn, maar bovendien nog
> een geest, kern, zelf, zelfbewustzijn, ik, ego etc. de namen doen er
> minder toe dan de begrippen die er mee bedoeld zijn.
> Demonen zijn ook wezens, die bijvoorbeeld alles hebben/zijn wat een mens
> ook heeft/is, maar hebben bijv. geen mineraal lichaam, of zelfs ook geen
> levenslichaam (prana, ether) en daar kunnen allerlei gradaties in zijn. Je
> kunt je ook voorstellen, dat gestorven dieren er nog wel zijn, maar geen
> fysiek lichaam meer hebben. Dan nog natuurgeesten, elementalen, etc.

Wat je nu zegt lijkt mij belangrijk en slaand op geestelijk gehandicapten:

> Samenvattend, een mensenlichaam, waarin de geest niet meer kan
> incarneren is dan in feite niet meer geheel menselijk.

mee eens...

> Een aap is voor mij daarvoor een goed voorbeeld. Ik hoop,dat ik met
> onderstaande nu iets duidelijker ben geworden?

Wat een aap hiermee te maken heeft is me niet helemaal duidelijk. Is toch gewoon (in de praktijk) een dier met iets meer vermogens dan het gemiddelde zoogdier?

> Een geestelijk gehandicapte is voor mijn dus duidelijk iets heel anders dan een dier.

Ja, het lichaam is anders. Maar voor mij is het in beide gevallen zo dat het manas (denkende geest) niet kan incarneren. In beide gevallen komt dat onder andere omdat het lichaam niet geschikt is. Aangezien het denken in de praktijk afwezig is, zou je kunnen zeggen dat er geen sprake is van een mens. Dit is in geval van geestelijk gehandicapten natuurlijk omstreden, maar eigenlijk is de enige reden om dit mensen te noemen dat ze (in de meeste gevallen) praten, en dat ze een lichaam hebben dat uiterlijk (niet Kwa brein) lijkt op dat van *normale* mensen. Hiermee wil ik niet zeggen dat we ze slechter moeten gaan behandelen, overigens.

> De geest ondervind dan een handicap in het gebruik van dat
> lichaam, maar is wel degelijk aanwezig. Bij de slaap blijft de mens ook
> mens alhoewel de geest dan minder manifest schijnt te zijn.

Tja, ben ik het mee oneens. BLijkt uit bovenstaande ook wel. Moet wel weer toegeven dat ik dit allemaal niet uit eigen waarneming weet. Ik kan de ziel niet zien. Kan ook niet zien hoe het met manas en buddhi en atma gesteld is in een willekeurig individu dat ik tegen kom.

Wel denk ik dat het voertuig erg veel te maken heeft met hoe veel er van de goddelijke geest (en dus ook van het denken) actief kan worden. Dit geldt zeker voor het denken...

> k@Nee, dat is niet de conclusie die ik zou willen trekken. Het gaat me meer
> erom of het "menselijke" intelligentie is waar we het over hebben of
> "nietmenselijke intelligentie".

En wat is dan het verschil tussen menselijke en niet menselijke intelligentie? Voor mij is de definitie van *mens* dat er denken aanwezig is. Voor jou is dat blijkbaar niet het verschil tussen mens en niet mens, maar aan de andere kant maak je niet duidelijk wat dan wel het verschil is.

> En deze intelligentie op zijn beurt is weer
> afhankelijk van het feit of het behoort bij een van de bovengenoemde soorten
> geesten/wezens. Stel dat een demoon in een mensenlichaam zou kunnen
> incarneren (of cloneren), dan kan deze intelligent zijn, zelfs wel veel
> intelligenter dan de doorsnee mens, maar het wezen wat daar dan zou zijn,
> zou niet-menselijk zijn. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van een engel of
> aartsengel, die in een mensenlichaam zou incarneren. Mensenzoon of
> godenzoon, zijn bijv, termen die in de bijbel gebruikt worden. Exorcisme
> houdt zich met een van deze fenomenen bezig.

Tja, geloof jij dan in evolutie van de geest: van mens naar engel, bijvoorbeeld?

(ik antwoord beide e-mails maar in een keer, de onderwerpen lopen steeds meer naar elkaar toe).

> Van: "Kees Kromme"
> Hi Kati, weer een aanvuling op ons onderwerp.

Ja, we kunnen het maar niet laten ;-)

> c@Inderdaad. Dus om duidelijk te maken wat ik bedoel, had ik het over boven
> de mens staande wezens, engelen, aarstengelen, t/m tronen,cherubijnen,
> serafijnen, met daarboven een Triniteit. Al deze wezens hebben/maken een
> ontwikkeling door.
> Sommigen hebben ook een naam gekregen:Wodan, Donar, Mars, Gabriel,
> Jupiter, Christus, Brahma, Krishna, etc.

HM, twee dingen. Een aantal van bovengenoemden waren individuen (Krishna en Christus bijvoorbeeld) die vervolgens door hun volgelingen vergoddelijkt zijn. Ten tweede: zou het niet zo kunnen zijn dat dezelfde kracht/geest bij verschillende volkeren verschillende namen kregen?

Bijvoorbeeld heel eenvoudig een boom heet tree in het engels. Betekent niet dat er dus en bomen en trees zijn. Nee: er zijn wezens die we in het nederlands bomen noemen en in het engels trees.

> Tussen al die genoemde wezens ook diegene, met een wat afwijkende
> ontwikkelingsgang. (Tja, wat heeft afwijkend?) Vanwege die afwijking
> demonen, duivels etc genoemd. In
> deze opinie is Satan bijv. een ander wezen als Lucifer. Maar ook genoemd
> met termen als: draak, slang, beest, antichrist etc.

Het wordt echt hoog tijd dat je de Geheime Leer van Blavatsky leest.

Misschien kun je beginnen met het Metafysica hoekje van mijn website Theosofia? (link op de egroups pagina).

Maar ik kan wel weer HPB's voornaamste conclusie herhalen: Lucifer, slangen en draken staan allemaal symbool voor de adept, de ingewijde, degeen die zichzelf en een aantal natuurkrachten overwonnen heeft en er letterlijk meester over geworden is. Iets heel anders dus dan krachten die een andere evolutie volgen. Verder is het duidelijk dat er mensen zijn die gekozen hebben voor een egoistisch pad, en die in de richting van de zwarte magie gaan, maar dat bedoel je geloof ik niet.

> Nu kunnen de mensen al deze benamingen verzonnen hebben, maar het kan ook
> zijn dat het om realiteten gaat, die een naam gekregen hebben. In de bijbel
> vind je bijv, beschreven een strijd van Michael met de draak. Voor draak kun
> je natuurlijk ook lezen onze negatieve dubbelganger, of onze schaduwzijde,
> om niet alles buiten ons te plaatsen. In het geestelijke zit alles in elkaar
> omdat er geen ruimte/tijd in aardse zin is,dus ook IN ons omdat onze
> ruimte/tijd wel daaraan gelieerd is, als ontwikkelingsplaats voor
> specifiek de mens.

Met die tweede uitleg ben ik het meer eens.

>
> k@> > > Wat die verbeelding betreft: de menselijke verbeelding is zo sterk en
> > > > heeft zoveel potentie (sorry voor het moeilijke woord) - dat iets dat
> > > wij ons voorstellen (mits met genoeg wil en verbeelding voorgesteld) tot
> > > leven kan komen en andere mensen lastig kan vallen. Verder wordt wat wij
> > > doen denken en voelen afgedrukt op wat in de 19de eeuw het astrale licht
> > > werd genoemd. Daar zijn *wezens* die die beelden tot leven kunnen wekken.
> > >
> > > c@welke wezens zouden dat dan wel kunnen zijn? zou je deze wezens
> > > demonen willen noemen?
>
> > Katinka:
> > Ja, of elementalen (zo noemde Blavatsky ze).
>
> c@Maar kennelijk hebben ze wel een eigen wil? Maken deze wezens ook keuzes?
> Of kunnen ze niet anders dan te reageren zoals ze dat kennelijk doen?

Nou, de meesten reageren alleen. Er zullen vast een paar uitzonderingen zijn, maar ik kan niet zeggen dat ik de gruwelen van de astrale wereld volledig meester ben en doorgrond heb, dus ik weet het niet. Ik denk wel dat de meeste ervaringen die met duivels te maken hebben, meer verlevendigde vormen van elementalen zijn: dus dat spiegel verhaal: die energie en levenskracht krijgen door de mens die *bezeten* is.

> c@ kun jij je hoog zonder laag, links zonder rechts, verleden zonder
> toekomst, licht zonder duisternis, voor zonder achter, warm zonder koud,
> zwaartekracht zonder gewichtsloosheid, dood zonder leven etc. etc. voorstellen?
> kun je je voorstellen dat je als wezen wat zich in tijd en ruimte bevind je
> in bovengenoemde paren van tegenstellingen, keuzeloos kunt bewegen?

Ja, maar dat zijn menselijke onderschijdingen. Ik bedoel, los van ons denken heeft boven-onder of links-rechts toch geen enkele betekenis? Als je de tegenstelling goed-kwaad net zo weinig emotioneel wil bekijken, vind ik het verder best, maar dat is weinig gebruikelijk.

(moet oliebollen bakken, vandaar dat ik niet alles afgewerkt heb)

groetjes,

katinka

=====

-Those who observe, learn, a whole life long.
-Wie observeert, leert , een heel leven lang.

=====

my own homepage: http://www.geocities.com/katinka_hesselink/

=====

From: Katinka Hesselink
Date: Thu Jan 4, 2001
Subject:elohim - citaat Blavatsky

Hoi allemaal,

Ik ben sinds kort bezig in het tweede deel van de Geheime Leer, en deze keer kom ik er zelfs doorheen! Blijkt dat HPB daarin een hele boel schrijft over precies dat onderwerp dat Kees en ik de hele tijd hebben bediscussieerd. Het volgende citaat leek mij van toepassing:

(p. 84-87 Fricke uitgave, p. 93-96 oorspronkelijke engelse uitgave: die laatste pagina's zijn in elke geheime leer terug te vinden)

De esoterische wijsbegeerte echter leert, dat een derde van de Dhyani's - d.w.z. de drie klassen van de Aroepa Pitri's begiftigd met verstandelijkheid, "die een vormlooze adem is, samengesteld uit verstandelijke, niet elementaire, substanties" (zie Harivamsa, 932) - eenvoudig door de wet van karma en evolutie gedoemd werd op Aarde wedergeboren (of geincarneerd) te worden. Eenigen dezer waren Nirmanakaya's van andere Manvantara's. Daarom zien wij hen in alle Poerana's in het derde Manvantara (lees derde Wortelras) weder op deze bol verschijnen als Koningen, Rishi's en helden. Deze leering, die te wijsgerig en metaphysisch was om door de menigten begrepen te worden, werd, zoals reeds gezegd, door de priesterschap verminkt om deze menigten door middel van eene bijgelovige vrees te kunnen blijven beheersen.

De vermeende "oproerlingen" [gevallen engelen] nu waren eenvoudig degenen die, door de Karmische wet genoodzaakt den lijdenskelk tot den laatsten bitteren druppel te ledigen, zich opnieuw moeten incarneren en alddus van de astrale beelden, uitgeworpen door hunne mindere broeders, verantwoordelijke denkende wezens te maken. SOmmigen heeten geweigerd te hebben, omdat zij de vereiste bouwstoffen - d.w.z. een astraal lichaam - niet in zich hadden, want zij waren aroepa [vormloos]. De weigering van anderen sloeg op het feit, dat zij in lang geleden voorafgaande Manvantara's Adepten en Yogi's geweest waren; een ander mysterie. Doch later offerden zij als Nirmanakaya's zichzelve voor het heil en de verlossing der Monaden, die hunne beurt afwachtten en die anders talloze eeuwen lang in ontoerekenbare, op dieren gelijkende, doch naar den schijn menselijke, vormen hadden moeten wachten. Wellicht is het eene gelijkenis en eene allegorie in een allegorie. De oplossing ervan wordt aan de intuitie van de lezer overgelaten, indien hij hetgeen volgt slechts met zijn geestesoog leest.

Wat hunne vormers of "VOorvaderen" betreft - die Engelen, die volgens de exoterische legenden aan de wet gehoorzaamden - dezen moeten identiek zijn met de Barhishad Pitri's of de Pitar-Devata, d.w.z. die, welke in het bezit waren van het stoffelijke scheppende vuur. Zij konden voor de menselijke Monaden slechts hun eigen astrale Zelven scheppen of veeleer haar daarmee bekleden, doch zij konden geen mens maken naar hun beeld en gelijkenis. "De mens moet niet gelijk zijn een onzer", zeggen de scheppende Goden die belast waren met het vormen van het lagere dier. (Zie Genesis en Plato's Timaeus). Dat zij de gelijkenis des mensen uit hun eigen goddelijk INwezen geschapen hebben, betekent esoterisch, dat zij het waren die zelf het eerste Ras geworden zijn en aldus in het lot en de verdere evolutie daarvan deelden. Zij wilden, eenvoudig omdat zij niet konden, aan de mens die heilige vonk niet geven, die brandt en zich opent tot de bloem van de menselijke rede en zelfbewustheid, want zij hadden die niet om te geven. Dit werd overgelaten aan die klasse van Deva's, welke in Griekenland onder de naam Prometheus verzinnebeeld werden, aand hen, die niets met het stoffelijk lichaam, maar daarentegen alles mt de zuiver geestelijke mens te maken hadden. (zie gedeelte twee van dit deel, "De gevallen engelen", ook "De Goden des Lichts kwamen voort uit de Goden der Duisternis").

Elke klasse van Scheppers begiftigt de mens met wat zij te geven heeft; de ene bouwt zijn uiterlijke vorm, de andere schenkt hem haar inwezen, dat later door de persoonlijke inspanning van het individu het Menselijke Hoger Zelf wordt, doch zij konden geen mensen maken, zoals zij zelf waren - volmaakt, omdat zij zondeloos waren; zondeloos, omdat zij alleen de eerste bleke nevelachtige omtrekken van eigenschappen bezaten en deze alle - uit een menselijk oogpunt gezien - volmaakt wit, rein en koud als maagdelijke sneeuw waren. Waar geen strijd is, is ook geen verdienste. De mensheid, "aards van de aarde", was niet bestemd geschapen te worden door de engelen van de eerste goddelijke Adem: daarom zegt men, dat zij gewijgerd hebben te scheppen en moest de mens door veel stoffelijke scheppers gevormd worden, die op hun beurt alleen datgene geven konden, wat zij in hun eigen aard bezaten en meer niet. Krachtens de eeuwige wet konden de reine goden uit zichzelf slechts schimachtige mensen projecteren, een weinig minder etherisch en geestelijk, minder goddelijk en volmaakt dan zijzelf waren - maar toch nog schimmen. De eerste mensheid was derhalve een bleke kopie van haare voortbrengers, nog te stoffelijk zelfs in haar etherische toestand om een hierarchie van goden te zijn; te geestelijk en rein om MENSEN te wezen, aangezien zij begiftigd is met alle negatieve (Nirguna) volmaaktheden. Volmaaktheid moet, om dit ten volle te zijn, geboren worden uit onvolmaaktheid; het onverleidbare moet uit het verleidbare groeien en dit laatste tot voertuig, grondslag en tegenstelling hebben. Absoluut licht is absolute duisternis en omgekeerd. INderdaad is er in de gebieden der waarheid nog licht, noch duisternis. Goed en kwaad zijn tweelingen, de nakomelingschap van Ruimte en Tijd, onder de heerschappij van Maya [schijn, illusie]. Wanneer men ze scheidt, door de ene van de andere af te snijden, zullen beide sterven. Geen van beide bestaat op zichzelf, daar elk om tot bestaan te komen uit het andere voortgebracht en geschapen moet worden; beide moeten gekend en gewaardeerd worden voordat zij voorwerpen van waarneming worden, daarom moeten zij in het denkvermogen van de sterveling gescheiden zijn.

Nu die bedriegelijke onderscheiding bestaat, is er niettemin een lagere orde van scheppende engelen nodig om bewoonde wereldbollen - in het bijzonder de onze - te "scheppen" of om zich op dit aardse gebied met die stof in te laten. De wijsgerige Gnostieken waren in het geschiedkundige tijdperk de eersten, die aldus dachten en op grond van deze theorie verschillende stelsels opbouwden. Daarom ziet men in al hun scheppingsstelsels hun Scheppers altijd een plaats innemen geheel aan de voet van de ladder van het geestelijke Zijn. Bij hen waren degenen, die onze aarde en haar stervelingen geschapen hebben, juist op de grens van de mayavische stof geplaatst en hun aanhangers werd - tot groot misnoegen van de Kerkvaders - de meening geleerd, dat geen hooge godheid verantwoordelijk gesteld kon worden voor de schepping van die, in geestelijke en zedelijke zin, ellendige rassen die onze aardbol versieren, doch slechts engelen van een lage hierarchie, in welke klasse zij de Joodse God, Jehovah, een plaats aanwezen.

-

Zo. Ik hoop dat dit lange citaat niet verveelt. Ik ben bang dat het erg veel verwijzingen naar andere theosofische leringen bevat - waarvan je de uitleg of bij ons, of bij Blavatsky zelf zult moeten zoeken. Toch denk ik dat het duidelijk is dat veel van wat wij hier besproken hebben in onze lange briefwisseling, hier terug komt en samengevat wordt. Aan de andere kant, plaatst HPB de scheppende goden (waaronder dus Jehovah, de zogenaamd Grootste) behoorlijk laag op de ladder. De hoogste lijkt volgens HPB meer op het citaat over Brahman dat Wendelien aan dit gesprek toe voegde (bedankt trouwens). Voor mij is de HPB versie logischer dan die van jou. Maar uiteraard valt daar verder over te praten.

(kleurtjes toegepast voor degenen die de HTML-versie ontvangen)

groetjes,

katinka


From: Kees Kromme
Date: Thu Jan 18, 2001
Subject: Re: Re: Re: Re: cloneren, incarneren & over demonen en elohim

Ha Katinka, hier weer een vervolg van vorig jaar.

----- Original Message -----

From: Katinka Hesselink

To:

Sent: Sunday, December 31, 2000 4:55 PM

Subject: [theosofie-groep] Re: Re: Re: cloneren, incarneren & over demonen en elohim

> Hoi Kees,
>
> Het blijft een moeilijke discussie. Je hebt gelijk dat we verschillende
> woorden gebruiken. Ik zal proberen me aan jou woordgebruik aan te passen,
> hoewel ik het dan nog gewoon oneens met je ben op een aantal punten. Zie
> onder:

c@Waren we het eens, waarschijnlijk ook uitgepraat.(;-)

> > Van: "Kees Kromme"
> > c@ Ik bemerk, dat we het begrip "geest" heel anders interpreteren. In
> > mijn
> > visie maakt bijv. het feit dat de mens een geest is of heeft, juist het
> > onderscheid uit met bijvoorbeeld de dieren. Misschien heb ik het ook al
> > eerder geschreven.
> > Ik zal eens een rijtje opnoemen, wat veraanschouwelijken kan wat ik in
> > ieder geval als geest bedoel, om misverstanden te verkleinen.
> > Mineralen, stenen, zijn dood in deze wereld. Na onze dood ons menselijk
> > lijk ook.


k> Ben ik het dus al niet mee eens. Voor mij is er wel degelijk bewustzijn in
> mineralen.

c@Ik verwachtte min of meer deze reaktie, daarom zei ik ook "dood in deze wereld", waarmee ik eigenlijk bedoel dat dat relatief is en niet geld voor een andere wereld.

Als wij gestorven zijn , is ons lichaam ook dood in deze wereld , maar onze geest "leeft" in een andere wereld.

Zo geloof ook ik in een bewustzijn van planten, mineralen, maar dat dat bewustzijn zich niet altijd in onze fysieke wereld manifesteert, maar wel bijv. in de astrale wereld, waar wij als astraal wezen dat ook kunnen opvangen.

kWeliswaar ander bewustzijn dan in ons, maar wel bewustzijn. We
> kunnen het alleen niet waarnemen (hoewel ik soms de indruk heb dat ik zelf
> dat wel kan: ooit door een steen "geroepen"?)


c> > Planten, zijn wel opgebouwd uit dezelfde stoffen als boven aangegeven,
> > maar zijn ook levend (behalve weer het planten-lijk).
> > Dieren hebben ook mineralen in zich zoals boven bij de stenen, maar ook
> > leven in zich zoals de planten, maar ook nog een gevoelsleven, ziel,
> > begeerteleven, een vorm van bewustzijn, astraallichaam. Het dierenlijk
> > valt weer uiteen in mineralen etc.


k> Dit is heel logisch allemaal. Ik ben met je eens dat in de rij: mineraal,
> plant, (zoog)dier, mens er een opklimmend niveau van bewustzijn is.


c> > Mensen hebben/zijn alles wat dieren ook hebben of zijn, maar bovendien
> > nog
> > een geest, kern, zelf, zelfbewustzijn, ik, ego etc. de namen doen er
> > minder toe dan de begrippen die er mee bedoeld zijn.
> > Demonen zijn ook wezens, die bijvoorbeeld alles hebben/zijn wat een
> > mens
> > ook heeft/is, maar hebben bijv. geen mineraal lichaam, of zelfs ook geen
> > levenslichaam (prana, ether) en daar kunnen allerlei gradaties in zijn.
> > Je
> > kunt je ook voorstellen, dat gestorven dieren er nog wel zijn, maar geen
> > fysiek lichaam meer hebben. Dan nog natuurgeesten, elementalen, etc.

k> Wat je nu zegt lijkt mij belangrijk en slaand op geestelijk gehandicapten:

c@Niet mee eens.Zie onder.

c> > Samenvattend, een mensenlichaam, waarin de geest niet meer kan
> > incarneren is dan in feite niet meer geheel menselijk.


k> mee eens...


c> > Een aap is voor mij daarvoor een goed voorbeeld. Ik hoop,dat ik met
> > onderstaande nu iets duidelijker ben geworden?

k> Wat een aap hiermee te maken heeft is me niet helemaal duidelijk. Is toch
> gewoon (in de praktijk) een dier met iets meer vermogens dan het
> gemiddelde zoogdier?

c@Wat ik bedoel is dit, dat van alle zoogdieren evolutionair gezien de aap het allerdichtste qua gedrag maar ook genetisch bij de mens staat.

Darwinisten leiden daarom ook evolutionair de afstemming van de mens van de aap af. Aap-mensaap-aapmens-mens. (incl.Neandertalers, Cro-Magnon etc.)

De aap heeft dan niet het vermogen om de menselijke geest in zich op te nemen, daar het fysieke werktuig daartoe niet geschikt is.

Mijn gezichtspunt zou dan zijn, om te beweren, dat niet de mens van de aap afstamt, maar andersom, de aap van de mens. De aap in die visie afstammeling van een fysiek gedegenereerde mensheid. Het degeneratieproces heeft bewerkstelligt, dat de geest zich terug moest trekken en dat heeft zich erfelijk voortgezet.


c> > Een geestelijk gehandicapte is voor mijn dus duidelijk iets heel anders
> > dan een dier.


k> Ja, het lichaam is anders. Maar voor mij is het in beide gevallen zo dat
> het manas (denkende geest) niet kan incarneren. In beide gevallen komt dat
> onder andere omdat het lichaam niet geschikt is. Aangezien het denken in
> de praktijk afwezig is, zou je kunnen zeggen dat er geen sprake is van een
> mens. Dit is in geval van geestelijk gehandicapten natuurlijk omstreden,
> maar eigenlijk is de enige reden om dit mensen te noemen dat ze (in de
> meeste gevallen) praten, en dat ze een lichaam hebben dat uiterlijk (niet
> kwa brein) lijkt op dat van *normale* mensen. Hiermee wil ik niet zeggen
> dat we ze slechter moeten gaan behandelen, overigens.

c@Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat een mens pas mens is als hij denkt of praat. Een baby kan dat nml. ook nog niet, heeft wel al de aanleg.

Misschien kan de denkende geest wel incarneren, daar ga ik van uit, maar is er lichamelijk een hindernis. Zo kan iemand die totaal verlamd is, moreel gezien toch volledig "mens" zijn, alleen ontbreken hem fysieke mogelijkheden om dat te uiten. Maar de geest is wel ge-in-carneerd, in het vlees.

In een dier incarneert het denkende zelf helemaal niet (wel de ziel) en in die zin is er dus ook geen hindernis. Maar zoals we eerder spraken over het bewustzijn van de steen, er is wel bewustzijn, maar niet manifest op fysiek nivo, maar op een ander zijnsnivo.

Bij de gehandicapte mens is er wel bewustzijn op fysiek nivo, maar de uitingsmogelijkheid is gefrustreerd. M.i. toch een wezenlijk onderscheid tussen mensen en dieren.

Allebei bewustzijn, maar wel op verschillende uitings-nivos.

c> > De geest ondervind dan een handicap in het gebruik van dat
> > lichaam, maar is wel degelijk aanwezig. Bij de slaap blijft de mens ook
> > mens alhoewel de geest dan minder manifest schijnt te zijn.

k> Tja, ben ik het mee oneens. BLijkt uit bovenstaande ook wel. Moet wel weer
> toegeven dat ik dit allemaal niet uit eigen waarneming weet. Ik kan de
> ziel niet zien. Kan ook niet zien hoe het met manas en buddhi en atma
> gesteld is in een willekeurig individu dat ik tegen kom.
>
> Wel denk ik dat het voertuig erg veel te maken heeft met hoe veel er van
> de goddelijke geest (en dus ook van het denken) actief kan worden. Dit
> geldt zeker voor het denken...

c@Ik hoorde eens een mooi voorbeeld:

het "ik" is de koetsier en daarvoor een paardenspan, willen, voelen en denken. Als de koetsier de paarden niet goed kan mennen en er dominante paarden bij zitten, komt de koetsier niet bij zijn doel aan.

De mens heeft een "ik"of zelf als koetsier. Daarmee "kan" hij sturen.Je kunt je voorstellen dat verschillende soorten koetsiers ontstaan naarmate het paard, willen, voelen of denken meer de overhand heeft binnen het paardenspan.

Het dier heeft alleen de paarden, die instinctief reageren. Het denkpaardje is bij hun een dwergpony.De koetsier is er wel, in een andere sfeer, maar niet in dezelfde wereld als de drie paarden.

c> > k@Nee, dat is niet de conclusie die ik zou willen trekken. Het gaat me
> > meer
> > erom of het "menselijke" intelligentie is waar we het over hebben of
> > "nietmenselijke intelligentie".

k> En wat is dan het verschil tussen menselijke en niet menselijke
> intelligentie? Voor mij is de definitie van *mens* dat er denken aanwezig
> is. Voor jou is dat blijkbaar niet het verschil tussen mens en niet mens,
> maar aan de andere kant maak je niet duidelijk wat dan wel het verschil
> is.

c@Engelen, devas, natuurgeesten, elementalen en goden denken ook en het zijn toch geen mensen?

k> > En deze intelligentie op zijn beurt is weer
> > afhankelijk van het feit of het behoort bij een van de bovengenoemde
> > soorten
> > geesten/wezens. Stel dat een demoon in een mensenlichaam zou kunnen
> > incarneren (of cloneren), dan kan deze intelligent zijn, zelfs wel veel
> > intelligenter dan de doorsnee mens, maar het wezen wat daar dan zou
> zijn,
> > zou niet-menselijk zijn. Hetzelfde zou je kunnen zeggen van een engel of
> > aartsengel, die in een mensenlichaam zou incarneren. Mensenzoon of
> > godenzoon, zijn bijv, termen die in de bijbel gebruikt worden. Exorcisme
> > houdt zich met een van deze fenomenen bezig.

> Tja, geloof jij dan in evolutie van de geest: van mens naar engel,
> bijvoorbeeld?

k@Inderdaad, met dien verstande dat ik denk dat de mens ook "meer" zal worden dan een engel, niet zomaar een herhaling van wat er al is.

daarom noemde ik vroeger het principe van de vrijheid. Misschien kennen engelen wel een hoger bewustzijn als de mensen, maar niet de vrijheid die wij kunnen verwerven. Als wij dan ook een hoger bewustzijn verwerven, dan kunnen we dat met de verworven vrijheid combineren tot iets nieuws.

zo kan ik me ook voorstellen, dat bijvoorbeeld de groepsziel van een diersoort kan evolueren naar iets dat op individueel menselijk lijkt (in de toekomst, onze "opvolgers").

Bij de mensheis is immers ook de evolutie te zien, van familie, clan, stam, volk, individueel menszijn.


> (ik antwoord beide e-mails maar in een keer, de onderwerpen lopen steeds
> meer naar elkaar toe).
> > Van: "Kees Kromme" <Kees.Kromme@12mo..>
> > Hi Kati, weer een aanvuling op ons onderwerp.
> Ja, we kunnen het maar niet laten ;-)
>
> > c@Inderdaad. Dus om duidelijk te maken wat ik bedoel, had ik het over
> > boven
> > de mens staande wezens, engelen, aarstengelen, t/m tronen,cherubijnen,
> > serafijnen, met daarboven een Triniteit. Al deze wezens hebben/maken een
> > ontwikkeling door.
> > Sommigen hebben ook een naam gekregen:Wodan, Donar, Mars, Gabriel,
> > Jupiter, Christus, Brahma, Krishna, etc.


> HM, twee dingen. Een aantal van bovengenoemden waren individuen (Krishnam
> en CHristus bijvoorbeeld) die vervolgens door hun volgelingen
> vergoddelijkt zijn.

c@of ze waren reeds goddelijk, of ze zijn vergoddelijkt, dat zijn inderdaad verschillende gezichtspunten.

Ten tweede: zou het niet zo kunnen zijn dat dezelfde
> kracht/geest bij verschillende volkeren verschillende namen kregen?

c@Ga ik inderdaad ook van uit, Jupiter bij de romeinen was misschien dezelfde als Donar of Thor van de germanen?. En in onze kultuur noemen we het een dag, nml. donderdag.(thur-sday).

elke dag aldus naar een god en ook naar een planeet noemende:

zon-dag

maan-dag

dinsdag-mardi-mars

woensdag-mercredi-mercurius

donderdag-donar-jeudi-jupiter-thor-thursday

vrijdag-venus-freia-vendredi

zaterdag-saturday-saturnus

> Bijvoorbeeld heel eenvoudig een boom heet tree in het engels. BEtekent
> niet dat er dus en bomen en trees zijn. Nee: er zijn wezens die we in het
> nederlands bomen noemen en in het engels trees.

c@Klopt, maar dat wil nog niet zeggen, dat alle namen allemaal op een en hetzelfde wezen van toepassing waren. Want naast bomen, die je heel veel verschillende namen kunt geven, zijn er ook nog andere planten.

k> > Tussen al die genoemde wezens ook diegene, met een wat afwijkende
> > ontwikkelingsgang. (Tja, wat heeft afwijkend?) Vanwege die afwijking
> > demonen, duivels etc genoemd. In
> > deze opinie is Satan bijv. een ander wezen als Lucifer. Maar ook genoemd
> > met termen als: draak, slang, beest, antichrist etc.

c> Het wordt echt hoog tijd dat je de Geheime Leer van Blavatsky leest.
> Misschien kun je beginnen met het Metafysica hoekje van mijn website
> Theosofia? (link op de egroups pagina).

c@hier (onder) ben ik het op mijn beurt dus ook nog niet helemaal eens met Blavatsky. Het later door jou gestuurde citaat geeft aanleiding daar anders over te denken.

Maar dat was nog niet aan de orde tijdens onze uiteenzetting. Dus voor dit gedeelte laat ik dat nog maar buiten beschouwing.
>
k> Maar ik kan wel weer HPB's voornaamste conclusie herhalen: Lucifer,
> slangen en draken staan allemaal symbool voor de adept, de ingewijde,
> degeen die zichzelf en een aantal natuurkrachten overwonnen heeft en er
> letterlijk meester over geworden is. Iets heel anders dus dan krachten die
> een andere evolutie volgen. Verder is het duidelijk dat er mensen zijn die
> gekozen hebben voor een egoistisch pad, en die in de richting van de
> zwarte magie gaan, maar dat bedoel je geloof ik niet.

c@zie boven


c> > Nu kunnen de mensen al deze benamingen verzonnen hebben, maar het kan
> > ook
> > zijn dat het om realiteten gaat, die een naam gekregen hebben. In de
> > bijbel
> > vind je bijv, beschreven een strijd van Michael met de draak. Voor draak
> > kun
> > je natuurlijk ook lezen onze negatieve dubbelganger, of onze
> > schaduwzijde,
> > om niet alles buiten ons te plaatsen. In het geestelijke zit alles in
> > elkaar
> > omdat er geen ruimte/tijd in aardse zin is,dus ook IN ons omdat onze
> > ruimte/tijd wel daaraan gelieerd is, als ontwikkelingsplaats voor
> > specifiek de mens.


k> Met die tweede uitleg ben ik het meer eens.
> >
> > k@> > > Wat die verbeelding betreft: de menselijke verbeelding is zo
> > sterk en heeft zoveel potentie (sorry voor het moeilijke woord) - dat iets
> > dat wij ons voorstellen (mits met genoeg wil en verbeelding
> > voorgesteld tot leven kan komen en andere mensen lastig kan vallen. Verder wordt
> > wat wij doen denken en voelen afgedrukt op wat in de 19de eeuw het astrale
> > licht werd genoemd. Daar zijn *wezens* die die beelden tot leven kunnen
> > wekken.
> > > >
> > > > c@welke wezens zouden dat dan wel kunnen zijn? zou je deze wezens
> > > > demonen willen noemen?
> >
> > > Katinka:
> > > Ja, of elementalen (zo noemde Blavatsky ze).
> >
> > c@Maar kennelijk hebben ze wel een eigen wil? Maken deze wezens ook
> > keuzes?
> > Of kunnen ze niet anders dan te reageren zoals ze dat kennelijk doen?

k> Nou, de meesten reageren alleen. Er zullen vast een paar uitzonderingen
> zijn, maar ik kan niet zeggen dat ik de gruwelen van de astrale wereld
> volledig meester ben en doorgrond heb, dus ik weet het niet. Ik denk wel
> dat de meeste ervaringen die met duivels te maken hebben, meer
> verlevendigde vormen van elementalen zijn: dus dat spiegel verhaal: die
> energie en levenskracht krijgen door de mens die *bezeten* is.
>
> > c@ kun jij je hoog zonder laag, links zonder rechts, verleden zonder
> > toekomst, licht zonder duisternis, voor zonder achter, warm zonder koud,
> > zwaartekracht zonder gewichtsloosheid, dood zonder leven etc. etc.
> > voorstellen?
> > kun je je voorstellen dat je als wezen wat zich in tijd en ruimte bevind
> > je in bovengenoemde paren van tegenstellingen, keuzeloos kunt bewegen?

> Ja, maar dat zijn menselijke onderschijdingen. Ik bedoel, los van ons
> denken heeft boven-onder of links-rechts toch geen enkele betekenis?

c@ik ben het verband een beetje kwijt, maar wij zijn toch allebei denkende menselijke wezens en maken derhalve menselijke onderscheidingen?

juist daarom zijn wij mens omdat we ons tov van andere wezens in een unieke positie bevinden, levend in deze tijd-ruimte constellatie, levert een specifiek soort bewustzijn op, wat andere wezens levrend in andere werelden zo niet kunnen hebben. dus dan heeft alles wat we denken dus juist wel betekenis?

Als
> je de tegenstelling goed-kwaad net zo weinig emotioneel wil bekijken, vind
> ik het verder best, maar dat is weinig gebruikelijk.

c@Ik begrijp de link naar het voorgaande niet meer.
>
> (moet oliebollen bakken, vandaar dat ik niet alles afgewerkt heb)

c@terugwerkende kracht eet smakelijk!

> groetjes,
> katinka

bye kees


From: Katinka Hesselink
Date:
Thu Jan 18, 2001
Subject: Re: Re: Re: Re: cloneren, incarneren & over demonen en elohim

Hoi Kees,

Ik dacht al dat je het opgegeven had. Leuk weer wat van je te horen.

Katinka

> Van: "Kees Kromme"
> c@Waren we het eens, waarschijnlijk ook uitgepraat.(;-)

Katinka:

Inderdaad, als we het eens zijn is er weinig te zeggen, wat precies de reden is dat ik hoop dat ook *niet theosofen* zich vrij voelen lid te worden van deze groep en de groep ook kunnen vinden, maar dat is een ander verhaal.

> k> Ben ik het dus al niet mee eens. Voor mij is er wel degelijk
> > bewustzijn in mineralen.
>
> c@Ik verwachtte min of meer deze reaktie, daarom zei ik ook "dood in
> deze wereld", waarmee ik eigenlijk bedoel dat dat relatief is en niet
> geld voor een andere wereld.
> Als wij gestorven zijn , is ons lichaam ook dood in deze wereld , maar
> onze geest "leeft" in een andere wereld.
> Zo geloof ook ik in een bewustzijn van planten, mineralen, maar dat dat
> bewustzijn zich niet altijd in onze fysieke wereld manifesteert, maar
> wel bijv. in de astrale wereld, waar wij als astraal wezen dat ook kunnen opvangen.

Katinka:

Ja, zo kun je het zeggen.

> c@Wat ik bedoel is dit, dat van alle zoogdieren evolutionair gezien de
> aap het allerdichtste qua gedrag maar ook genetisch bij de mens staat.
> Darwinisten leiden daarom ook evolutionair de afstemming van de mens van
> de aap af. Aap-mensaap-aapmens-mens. (incl.Neandertalers, Cro-Magnon etc.)
> De aap heeft dan niet het vermogen om de menselijke geest in zich op te
> nemen, daar het fysieke werktuig daartoe niet geschikt is.
> Mijn gezichtspunt zou dan zijn, om te beweren, dat niet de mens van de
> aap afstamt, maar andersom, de aap van de mens. De aap in die visie
> afstammeling van een fysiek gedegenereerde mensheid. Het
> degeneratieproces heeft bewerkstelligt, dat de geest zich terug moest
> trekken en dat heeft zich erfelijk voortgezet.

Katinka:

Tja, dat is pure HPB, alleen zou zij zeggen dat alle zoogdieren op die manier van de mens afstammen.

> c> > Een geestelijk gehandicapte is voor mijn dus duidelijk iets heel
> anders dan een dier.
>
> k> Ja, het lichaam is anders. Maar voor mij is het in beide gevallen zo dat
> > het manas (denkende geest) niet kan incarneren. In beide gevallen komt dat
> > onder andere omdat het lichaam niet geschikt is. Aangezien het denken in
> > de praktijk afwezig is, zou je kunnen zeggen dat er geen sprake is van een
> > mens. Dit is in geval van geestelijk gehandicapten natuurlijk omstreden,
> > maar eigenlijk is de enige reden om dit mensen te noemen dat ze (in de
> > meeste gevallen) praten, en dat ze een lichaam hebben dat uiterlijk (niet
> > kwa brein) lijkt op dat van *normale* mensen. Hiermee wil ik niet zeggen
> > dat we ze slechter moeten gaan behandelen, overigens.
>
> c@Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat een mens pas mens is als hij
> denkt of praat. Een baby kan dat nml. ook nog niet, heeft wel al de aanleg.

Katinka:

Ja. Ik heb de neiging het met je eens te zijn. Alleen gaat HPB er vanuit en ik ben het steeds meer met haar eens, dat de geestelijke mens in de meeste gevallen pas rond het zevende jaar in de mens incarneert. Oftewel, voor die tijd heb je wel het lichaam, maar nog niet de geest. Alleen - op een bepaalde manier is dit een kwestie van woordenspelletjes. Tenslotte is het incarneren van de monade (zo noemt zij dit) iets dat betekent dat de monade op dat moment pas kan gaan handelen, beslissen, voelen. Op die manier is er dus voor mij inderdaad en nog steeds niet een fundamenteel verschil tussen onze huisdieren (honden/katten) en een geestelijk gehandicapte.

> > C@:
> Misschien kan de denkende geest wel incarneren, daar ga ik van uit, maar
> is er lichamelijk een hindernis. Zo kan iemand die totaal verlamd is,
> moreel gezien toch volledig "mens" zijn, alleen ontbreken hem fysieke
> mogelijkheden om dat te uiten. Maar de geest is wel ge-in-carneerd, in het vlees.

Katinka:

Ik geloof nu dat we het oneens zijn over de betekenis van het woord incarneren. Een verlamde die donders goed begrijpt wat er om hem/haar heen gebeurt, is duidelijk mens, ook al kan hij/zij dat niet uiten (als hij/zij de grote pech heeft ook nog stom te zijn). Maar een geestelijk gehandicapte, die mentaal zeg drie jaar oud is en blijft, die uit zich niet alleen kinderlijk, maar denkt ook kinderlijk. Wat is dan het verschil met dieren waarvan de intelligentie ook op drie jaar wordt geschat? Denk je echt dat de meeuw minder geestelijkheid geincarneerd heeft dan de eeuwig-driejarige mens?

> c@Ik hoorde eens een mooi voorbeeld:
> het "ik" is de koetsier en daarvoor een paardenspan, willen, voelen en
> denken. Als de koetsier de paarden niet goed kan mennen en er dominante
> paarden bij zitten, komt de koetsier niet bij zijn doel aan.
> De mens heeft een "ik"of zelf als koetsier. Daarmee "kan" hij sturen.Je
> kunt je voorstellen dat verschillende soorten koetsiers ontstaan
> naarmate het paard, willen, voelen of denken meer de overhand heeft
> binnen het paardenspan.
> Het dier heeft alleen de paarden, die instinctief reageren. Het
> denkpaardje is bij hun een dwergpony.De koetsier is er wel, in een
> andere sfeer, maar niet in dezelfde wereld als de drie paarden.

Katinka:

Tja, heb ik geen probleem mee.

> k> En wat is dan het verschil tussen menselijke en niet menselijke
> > intelligentie? Voor mij is de definitie van *mens* dat er denken aanwezig
> > is. Voor jou is dat blijkbaar niet het verschil tussen mens en niet mens,
> > maar aan de andere kant maak je niet duidelijk wat dan wel het verschil is.
>
> c@Engelen, devas, natuurgeesten, elementalen en goden denken ook en het
> zijn toch geen mensen?

Katinka:

Diegenen onder hen die DENKEN (niet alleen bewustzijn hebben, maar ook als het ware ideeen kunnen hebben en symbolisch kunnen denken, vermoed ik - weer speculatie, maar ja.) zijn volgens HPB ooit mens geweest. Degenen die nog niet zover zijn (zo'n beetje op het niveau van bijvoorbeeld een hond) denken volgens die definitie niet. En zijn dus ook geen mensen.

> > C@
> > Tja, geloof jij dan in evolutie van de geest: van mens naar engel, bijvoorbeeld?
>
> k@Inderdaad, met dien verstande dat ik denk dat de mens ook "meer" zal
> worden dan een engel, niet zomaar een herhaling van wat er al is.
> daarom noemde ik vroeger het principe van de vrijheid. Misschien kennen
> engelen wel een hoger bewustzijn als de mensen, maar niet de vrijheid
> die wij kunnen verwerven. Als wij dan ook een hoger bewustzijn
> verwerven, dan kunnen we dat met de verworven vrijheid combineren tot iets nieuws.
> zo kan ik me ook voorstellen, dat bijvoorbeeld de groepsziel van een
> diersoort kan evolueren naar iets dat op individueel menselijk lijkt (in
> de toekomst, onze "opvolgers").
> Bij de mensheis is immers ook de evolutie te zien, van familie, clan,
> stam, volk, individueel menszijn.

Katinka:

Dit is iets dat door veel leden van de Theosofische Vereniging ongeveer zo Gezien wordt als jij het nu beschrijft. Mijn ideeen zijn subtiel anders, maar dat gaat te ver voor mijn gevoel, op dit moment. In elk geval ben ik het met je eens dat er een evolutie van bewustzijn gaande is, ik zou alleen niet de neiging hebben de geest te laten evolueren, maar *het voertuig*. Kan ik verder op dit moment niet onder woorden brengen, ik bedoel niet het fysieke lichaam, maar iets tussen geestelijkste geest en het fysiek lichaam in.

> >Katinka:
> > HM, twee dingen. Een aantal van bovengenoemden waren individuen (Krishna
> > en CHristus bijvoorbeeld) die vervolgens door hun volgelingen vergoddelijkt zijn.
>
> c@of ze waren reeds goddelijk, of ze zijn vergoddelijkt, dat zijn
> inderdaad verschillende gezichtspunten.

Katinka:

ja.

> c@Klopt, maar dat wil nog niet zeggen, dat alle namen allemaal op een en
>hetzelfde wezen van toepassing waren. Want naast bomen, die je heel veel
> verschillende namen kunt geven, zijn er ook nog andere planten.

Katinka:

Tja, maar heeft het zin de namen te bestuderen als je de planten niet kunt Waarnemen? Algemene principes over groei zijn nog wel relevant, ook als je de planten niet kunt waarnemen, maar de verschillen tussen de Verschillende planten hoe je ze moet determineren zijn niet bijster Relevant als je de planten niet tegen komt in je eigen leven. Ik bedoel: om die reden lijkt het me een beetje onzinnig om de godennamen e.d. in de verschillende tradities uitgebreid in kaart te brengen en te onderzoeken.

Maar ieder zijn meug, natuurlijk.

> c@hier (onder) ben ik het op mijn beurt dus ook nog niet helemaal eens
> met Blavatsky. Het later door jou gestuurde citaat geeft aanleiding
> daar anders over te denken.
> Maar dat was nog niet aan de orde tijdens onze uiteenzetting. Dus voor
> dit gedeelte laat ik dat nog maar buiten beschouwing.

Katinka:

Hoop dat je er later wel op terug komt.

> c@ik ben het verband een beetje kwijt, maar wij zijn toch allebei
> denkende menselijke wezens en maken derhalve menselijke onderscheidingen?
> juist daarom zijn wij mens omdat we ons tov van andere wezens in een
> unieke positie bevinden, levend in deze tijd-ruimte constellatie, levert
> een specifiek soort bewustzijn op, wat andere wezens levrend in andere
> werelden zo niet kunnen hebben. dus dan heeft alles wat we denken dus
> juist wel betekenis?
> Katinka:
> > Als je de tegenstelling goed-kwaad net zo weinig emotioneel wil bekijken, vind
> > ik het verder best, maar dat is weinig gebruikelijk.
>
> c@Ik begrijp de link naar het voorgaande niet meer.

Katinka:

We hadden het over DE DUIVEL, als individuele kracht die HET KWAAD Veroorzaakt. Dat leek jou positie te zijn in deze. Op het moment dat je HET KWAAD ziet als niet veel meer dan een keus of een afspraak, net zoals het verschil tussen links en rechts een afspraak is, dan is het begrip duivel toch niet meer nodig? Je hebt geen rechtse geesten nodig om er voor te zorgen dat de mensen af en toe naar rechts gaan, in plaats van de hele tijd links te kiezen (en in rondjes te lopen). Ik bedoel nu heel gewoon fysiek links en rechts. Voor mij zijn de twee begrippen Duivel en Kwaad erg emotioneel beladen, en misschien is dat wel de reden dat we het oneens waren: voor jou zijn het misschien geen emotionele begrippen met een sterk oordeel eraan vast?

groetjes,

katinka


Over ongeveer het zelfde onderwerp,
Maitreya
en
engelen, aartsengelen uit de bijbel